W grudniu 2015 pomyślnie zakończono budowę długo oczekiwanego wielofunkcyjnego budynku wstępnego Archeoparku w Kocobędzu-Podoborze, który jest jedną z filii Muzeum Ziemi Cieszyńskiej. W ten sposób zamknięty został zasadniczy rozdział historii budowania Archeoparku, który powstawał jako replika grodziska słowiańskiego w lasach niedalego Czeskiego Cieszyna już od roku 2001. Podkreśla on znaczenie tego miejsca w dawnych czasach, jak również w czasach obecnych, gdy uważany jest za jedno z czołowych czeskich znalezisk archeologicznych uznanych za zabytek kultury. Zawdzięczać można to przede wszystkim niezwykle bogatej historii osadnictwa, które było z Kocobędzem-Podoborą powiązane już od czsów prehistorycznych, i którego ślady stanowią ważną fontannę informacji na temat dziejów regionu cieszyńskiego.

Mnóstwo odkryć i informacji, które siedlisko kocobędzkie wydało podczas wielu badań archeologicznych, pozwoliło odtworzyć dość szczegółowy obraz dotyczący  miejscowej historii. Były one zarówno podstawą koncepcji wybudowania repliki grodziska, która pozwoliłaby aktywnie zrekonstruować kształt miejscowego siedliska oraz udostępnić go, wraz z nabytymi informacjami, w sposób interaktywny wszystkim kategoriam zwiedzających. W roku 2001, na miejscu, gdzie niegdyś znajdowało się potężne grodzisko słowiańskie o korzeniach halsztackich,  zaczęły rosnąć fundamenty Archeoparku. Najpierw historycznie autentycznym sposobem zbudowana została część przedniego wału szkrzyniowego wraz z wejściową bramą wieżową, która dokończona została  w roku 2002. Rok pózniej nastąpiła rekonstrukcja mostu, który połączył pierwsze przegrodzie z akropolem. Na miejscu samego akropolu wyrosła w roku 2004, po przeprowadzeniu gruntownych prac archeologicznych, rekonstrukcja długiego budynku halowego, inspirowanego odkryciami z grodziska w niedalekiej Lubomii.  Rok pózniej przystąpiono do realizacji największej części prac budowlanych, podczas których obwód akropolu otoczono palisadą, w centrum historycznym powstały rekonstrukcje trzech budynków, przedstawiających różne techniki budowania w okresie wczesnośredniowiecznym.

W roku 2006 został Archeopark po raz pierwszy otwarty dla publiczności, rozbudowa tego miejsca była jednak nadal kontynuowana. Następny sezon przyniósł kolejną fazę systematycznych badań archeologicznych i realizację czwartego domu mieszkalnego oraz kilku mniejszych replik obiektów produkcyjnych, np. piec do produkcji żelaza i obiekt kultowy. Kluczowym rokiem tego okresu stał się rok 2013, podczas którego wstąpił Archeopark do drugiej fazy jego budowy.  Etap ten skończony został v roku 2015, w trakcie którego zostały w kompleksie historycznym wybudowane kolejne dwa obiekty mieszkalne, a u jego podnoża powstał już wcześniej wspominany, wielofunkcyjny budynek wejściowy, który zastąpił dotychczasową drewnianą recepcję. Zwiedzającym oferuje miejsce do wypoczynku oraz nowe interaktywne ekspozycje, skupiające się przedewszystkim na przedstawieniu dziejów siedliska kocobędzkiego, przyrody w jego okolicach oraz wyników miejscowych badań archeologicznych. Wszystko to dopełnia warsztat ceramiczny wyposażony w piec i koło garncarskie, które wykorzystywane są podczas najróżniejszych wydarzeń szkolnych lub publicznych. Takich wydarzeń przebiega w Archeoparku bardzo dużo, i właśnie na ich podstawach mają zwiedzający możliwość przeniknąć i na własnej skórze wypróbować jak najwięcej z życia naszych dawnych przodków.

Facebook