SEZON LETNI (kwiecień–wrzesień)

1) Podstawowy program edukacyjny

DSCN0962Zakres:Uczniowie szkół podstawowych i średnich zapoznają się za pośrednictwem ekspozycji interaktywnych w wielofunkcyjnym centrum edukacyjnym w parku Archeologicznym Kocobędz-Podobora z życiem naszych przodków w okresie halsztackim i słowiańskim. W towarzystwie pedagoga muzealnego będą odkrywać informacje o historii grodziska w Kocobędzu i na podstawie tego poznają problematykę ówczesnych upraw rolnych, zdobywania pożywienia, produkcji odzieży, ceramiki oraz dawnej hierarchii społecznej. Do ich dyspozycji będzie otwarta ekspozycja archeologiczna, repliki przedmiotów z dawnych epok, łącznie z uzbrojeniem, które mogą dotknąć i wypróbować, wideo edukacyjne pokazujące życie dawnych Słowian oraz interaktywne urządzenie multimedialne z informacjami uzupełniającymi, obrazkami i quizami. Dodatkowo wiedzę równolegle poszerza otwarta ekspozycja przyrodnicza z florą i fauną, która była i jest charakterystyczna dla tego miejsca. W ten sposób uzyskane przez uczniów informacje będą pomocne, a jednocześnie dodatkowo pogłębiane w czasie zwiedzania repliki słowiańskiego grodziska z obszerną palisadą, przykładami domów mieszkalnych, obiektem kultowym i piecem do produkcji żelaza.

 • Czas trwania programu: 120 minut
 • Kategorie edukacyjne: Dziecko i społeczeństwo, Dziecko i świat, Człowiek i jego świat, Język i komunikacja językowa, Sztuka i kultura, Człowiek i praca, Człowiek i społeczność, Człowiek i przyroda
 • Zagadnienia przekrojowe: Edukacja ekologiczna
 • Grupa docelowa: przedszkola, szkoły podstawowe i średnie
 • Cena programu: 20 Kč przedszkole, 1 pedagog/maks. 30 dzieci bezpłatnie,
  40 Kč szkoły podstawowe i średnie, 1 pedagog/ maks. 30 dzieci bezpłatnie

2) Poszerzony program edukacyjny

DSCN0922Zakres:W ramach zwiedzania ekspozycji w wielofunkcyjnym centrum edukacyjnym oraz repliki słowiańskiego grodziska uczniowie biorą udział w interaktywnych atrakcjach przeżyciowych, w czasie których jeszcze bardziej zaznajomią się z życiem codziennym naszych przodków i zostaną przez chwilę archeologami.  Zmielą ziarna na żarnach, wypróbują strzelanie z łuku, na woskowych tabliczkach napiszą głagolicą swoje imiona, a w przygotowanym wykopie odkryją kości i ceramikę, które nauczą się odpowiednio określać, narysować i zrekonstruować.

 • Czas trwania programu: 120 minut przedszkola, 135 minut szkoły podstawowe i średnie
 • Kategorie edukacyjne: Dziecko i społeczeństwo, Dziecko i świat, Człowiek i jego świat, Język i komunikacja językowa, Sztuka i kultura, Człowiek i praca, Człowiek i społeczność, Człowiek i przyroda
 • Zagadnienia przekrojowe: Edukacja ekologiczna
 • Grupa docelowa: przedszkola, szkoły podstawowe i średnie
 • Cena programu: 60 Kč, 1 pedagog/maks. 30 dzieci bezpłatnie

3) Dzień słowiański

20160610_101139Zakres: Historyczna grupa rekonstrukcyjna Tizon przeniesie uczniów bezpośrednio do epoki Słowian! Na grodzisku odbywać się będą różne zdarzenia z życia codziennego jego słowiańskich mieszkańców, z którymi uczniowie będą mogli się bezpośrednio zapoznać. Poznają słowiańską kuchnię, modę i ozdoby, różne rzemiosła i pracę z drewnem, metalem i skórą, a także techniki bojowe, które zobaczą na własne oczy w zaimprowizowanych scenach akcji.

 • Czas trwania programu: 150 minut
 • Kategorie edukacyjne: Dziecko i społeczeństwo, Dziecko i świat, Człowiek i jego świat, Język i komunikacja językowa, Sztuka i kultura, Człowiek i praca, Człowiek i społeczność, Człowiek i przyroda
 • Zagadnienia przekrojowe: Edukacja ekologiczna
 • Grupa docelowa: przedszkola, szkoły podstawowe i średnie
 • Cena programu: 80 Kč, 1 pedagog/maks. 30 dzieci bezpłatnie
 • Termin: W związku z rekonstrukcją grodziska program nie odbędzie się w 2019 roku

SEZON ZIMOWY (październik-marzec)

UWAGA: W sezonie zimowym historyczne grodzisko jest zamknięte. Program odbywa się wyłącznie w budynku wejściowym.

1) Zimowy program edukacyjny

DSCN0863Zakres: W ramach programu uwaga skoncentrowana jest przede wszystkim na interaktywnym zwiedzaniu ekspozycji archeologiczno-przyrodniczej w wielofunkcyjnym centrum edukacyjnym w Parku Archeologicznym. Oprócz aktywnego zaznajomienia się z historią stanowiska archeologicznego w Kocobędzu, życiem codziennym dawnych jego mieszkańców oraz tutejszą przyrodą, uczniowie będą mogli wziąć udział w atrakcji przeżyciowej w pracowni ceramicznej i wykonać ozdoby, pisać dawnymi przyrządami, modelować gliniane naczynia i pracować ze znaleziskami archeologicznymi.

 • Czas trwania programu: 90 minut
 • Kategorie edukacyjne: Dziecko i społeczeństwo, Dziecko i świat, Człowiek i jego świat, Język i komunikacja językowa, Sztuka i kultura, Człowiek i praca, Człowiek i społeczność, Człowiek i przyroda
 • Zagadnienia przekrojowe: Edukacja ekologiczna
 • Grupa docelowa: przedszkola, szkoły podstawowe i średnie
 • Cena programu: 60 Kč, 1 pedagog/maks. 30 dzieci bezpłatnie
Facebook