Zwiedzanie dla szkółUczniowie szkół podstawowych i średnich (przedszkola)Dozór pedagogiczny
(2/30 uczniów)
Podstawowy program edukacyjny40 Kč (20 Kč przedszkola)bezpłatnie
Poszerzony program edukacyjny60 Kčbezpłatnie
Dzień słowiański80 Kčbezpłatnie
Zimowy program edukacyjny60 Kčbezpłatnie
Facebook