Mimořádnou příležitost pro žáky seznámit se pomocí kopií nástrojů s příslušným historickým obdobím nabízí program Archeologické muzejní kufříky. Při programu používáme kufříky, které ukrývají množství kopií nástrojů, šperků či keramiky z pravěku a raného středověku, na které si žáci mohou sáhnout a vyzkoušet si je. Více informací naleznete v zimní programové nabídce pro školy. Program je časově omezen!

Facebook