Jako centrum edukacyjne Park Archeologiczny Kocobędz-Podobora oferuje cały szereg działań i programów edukacyjnych dla szkół i przedszkoli. Dla uczniów, którym towarzyszy pedagog muzealny, przygotowane są karty ćwiczeń dotyczące ekspozycji i historycznego grodziska.

Karty ćwiczeń oraz cały program edukacyjny uzupełnia i wzbogaca wiedzę krajoznawczą, historyczną, literacką, przyrodniczą, geograficzną, z wychowania plastycznego oraz nawiązuje do ogólnego programu edukacyjnego.

Facebook