Z historii stanowiska w Kocobędzu

Już w okresie pradziejowym, na przełomie epoki brązu i żelaza, na tarasie rzecznym w dzisiejszym Kocobędzu istniała umocniona osada. Po jej opuszczeniu i zaniku, do którego doszło …

Badania i cenne znaleziska

Stanowisko archeologiczne w Kocobędzu-Podoborze już w XIX wieku przyciągało historyków i archeologów. Jednak najstarsze badania ziemne przeprowadzono dopiero przed I wojną światową. Sondy wykonywano też w latach …

Współczesność

W grudniu 2015 roku została zakończona budowa długo oczekiwanego wejściowego budynku wielofunkcyjnego Parku Archeologicznego w Kocobędzu-Podoborze, który jest jednym z oddziałów Muzeum Těšínska. W ten …

Facebook