Nové zážitky
pro rodiny
s dětmi
Více
Místo,
kde si můžete
na historii
sáhnout
Místo
pro dětskou
radost
a fantazii
Více

 

Archeologická lokalita Chotěbuz-Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v chotěbuzských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později ji na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko, jehož přibližnou podobu s didakticky rozmístěnými sídelními a výrobními objekty rekonstruuje v dnešní době areál Archeoparku Chotěbuz-Podobora.

Více o Archeoparku >

 

Nadcházející Akce

Aktuality

V úterý 24. října 2017 bude Archeopark z provozních důvodů od 15:00 uzavřen....

Změna otevírací doby

Upozorňujeme návštěvníky, že od 1. září máme změnu otevírací doby: úterý - pátek 8.00 - 16.00 h sobota - neděle 9.00 - 17.00 hhttp://www.archeoparkchotebuz.cz/oteviraci-doba-a-vstupne/oteviraci-doba/...

Anketa

Jak jste se o nás dozvěděli?

Nahrávání ... Nahrávání ...
Facebook