Nové zážitky
pro rodiny
s dětmi
Více
Místo,
kde si můžete
na historii
sáhnout
Místo
pro dětskou
radost
a fantazii
Více

 

Archeologická lokalita Chotěbuz-Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v chotěbuzských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později ji na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko, jehož přibližnou podobu s didakticky rozmístěnými sídelními a výrobními objekty rekonstruuje v dnešní době areál Archeoparku Chotěbuz-Podobora.

Více o Archeoparku >

 

Nadcházející Akce

1.7.2017 | 9:00 - 17:00 | ZAHÁJENÍ PRÁZDNIN V ARCHEOPARKU

celodenní program se "Studiem Bez Kliky", volným sdružením lidí z rúzných uměleckých oborůloutkové divadlo historický knihtisk dřevěný kolotoč kafírna-pražírnapo celý den budou k dispozici dílny na výr...

5.7.2017 | 9:00 - 17:00 | CYRIL A METODĚJ

Přijďte s námi oslavit svátek slovanských věrozvěstů a nechat se unést do dávných časů jejich života!Těší se na vás Spolek pro historii a šerm Tizon. Tradiční akce living history obohacená o aktivity, které si návšt...

Aktuality

Anketa

Jak jste se o nás dozvěděli?

Nahrávání ... Nahrávání ...
Facebook