Nové zážitky
pro rodiny
s dětmi
Více
Místo,
kde si můžete
na historii
sáhnout
Místo
pro dětskou
radost
a fantazii
Více

 

Archeologická lokalita Chotěbuz-Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v chotěbuzských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později ji na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko, jehož přibližnou podobu s didakticky rozmístěnými sídelními a výrobními objekty rekonstruuje v dnešní době areál Archeoparku Chotěbuz-Podobora.

Více o Archeoparku >

Nadcházející Akce

26.2.2017 | 8:00 - 16:00 | GENEALOGICKÁ PORADNA

genealogická poradna únor

Kdo jsme, odkud jsme přišli? Kdo byli naši předkové, čím se živili, jak žili? To jsou otázky, které si spousta lidí v průběhu svého života položí.Zajímá vás genealogie, začínáte pátrat po svých předcích? Přijďte s...

4.3.2017 | 9:00 - 15:00 | VYRÁBÍME ZE DŘEVA

drevo

Tvůrčí dílny, ve kterých si pod vedením zkušeného lektora Ing. Pavla Vacka můžete vyrobit nejrůznější hračky nebo ozdoby ze dřeva.Během akce bude možnost si hračky také zakoupit.Ukázky:  ...

Aktuality

PRO ŠKOLY A ORGANIZOVANÉ SKUPINY

Rezervace prohlídek na rok 2017 přijímáme od 10. ledna. ...

Zimní sezóna

Vážení návštěvníci, 30. září 2016 Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře ukončí letní sezónu a se začátkem října zahájí sezónu zimní. V jejím rámci dojde ke změně otevírací doby a výše vstupného, k nimž naleznete bližší inform...

Anketa

Jak jste se o nás dozvěděli?

Nahrávání ... Nahrávání ...
Facebook