Na programy se objednávejte předem:
Telefon: + 420 552 309 133
Email: archeopark@muzeumct.cz

Letní programy (duben – říjen)

Branou do minulosti

V rámci prohlídky expozic v multifunkčním výukovém centru a replice slovanského hradiska žáci a studenti absolvují také interaktivní zážitkové aktivity, při kterých se ještě více seznámí se životem našich předků a stanou se na chvíli i archeologem! Namelou obilí na žernovech, vyzkoušejí si lukostřelbu, do voskových tabulek si napíšou své jméno hlaholicí a v rekonstruovaném nalezišti odkryjí pozůstatky kostí a keramiky, které se naučí správně odkrýt, zakreslit i rekonstruovat.

Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda
Třída: MŠ, ZŠ, SŠ
Prostory: venkovní areál a expozice v budově
Délka programu: 90 min MŠ, 150 min ZŠ a SŠ
Max. počet účastníků: 40
Cena: MŠ 40 Kč/os., ZŠ, SŠ 80 Kč/os.
Forma: přednáška s interaktivním programem

 

Slovanský den

Skupina historie a šermu Tizon zavede žáky a studenty přímo do doby slovanské! Areál hradiska ožije nejrůznějšími situacemi z každodenního života slovanských obyvatel, s nimiž se žáci a studenti budou moci na vlastní kůži aktivně seznámit. Poznají lépe slovanskou kuchyni, módu a šperky, rozmanitá řemesla a práci se dřevem, kovem či kůží a v neposlední řadě i bojové techniky, které uvidí v akčních scénách na vlastní oči.

Termín: 9. června a 15. září v 9 a 12 hodin

Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda
Třída: od 4. třídy ZŠ a SŠ
Prostory: venkovní areál
Délka programu: 180 min
Max. počet účastníků: 150 žáků na každou z hodin
Cena: 100 Kč/os.
Forma: přednáška s interaktivním programem

 

Pověsti pro štěstí

Dramatizace Starých pověstí českých Aloise Jiráska přibližuje hravým a zábavným způsobem počátky českých zemí. V pěti jednotlivých výstupech představení se diváci setkají s praotcem Čechem, Krokem a jeho třemi dcerami, věštící Libuší, Vlastou a její dívčí družinou a neméně významným Horymírem. Představení se bude odehrávat v celém areálu Archeoparku Chotěbuz-Podobora s průvodním slovem o naší historii i díle Aloise Jiráska.

Termín: 13. – 16. června v 9 a 11 hodin

Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda
Třída: 4. — 7. třídy ZŠ
Prostory: venkovní areál
Délka programu: 60 min
Max. počet účastníků: 150 žáků na každou z hodin
Cena: 100 Kč/os.
Forma: divadlo

Zimní programy (listopad – březen)

Pozor, pračlověk!

Vydejte se s námi zpátky v čase do doby, kdy lidé žili v jeskyních, vyráběli si první kamenné nástroje nebo začali ochočovat první zvířata. Speciální výukový program Pozor, pračlověk! žákům a studentům představí každodenní život lidí doby kamenné prostřednictvím kopií nejrůznějších pravěkých nástrojů, šperků či keramiky, které si lze osahat i vyzkoušet. Program bude doprovázet řada aktivit, úkolů a praktických příkladů.

Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura,
Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda

Třída: MŠ, ZŠ, SŠ
Prostory: expozice v budově
Délka programu: 120 minut
Max. počet účastníků: 30 žáků
Cena programu: 60,- Kč
Forma: přednáška s interaktivním programem

 

Devatero řemesel

V rámci programu Devatero řemesel seznámíme žáky a studenty s řemesly našich předků. Zaměříme se na devět konkrétních řemesel, bez nichž by byl v minulosti život nemyslitelný, a prostřednictvím kopií příslušných předmětů a nástrojů je přiblížíme současné mládeži. Prostor při tom dostane práce s kovy, dřevem i textilním materiálem a celý program bude provázet řada aktivit, úkolů a praktických příkladů.

Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura,
Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda

Třída: MŠ, ZŠ, SŠ
Prostory: expozice v budově
Délka programu: 120 minut
Max. počet účastníků: 30 žáků
Cena programu: 60,- Kč
Forma: přednáška s interaktivním programem

 

Slovanem na vlastní kůži

Program Slovanem na vlastní kůži provede žáky a studenty životem na raně středověkém hradišti. Zaměříme se na historii chotěbuzské lokality, život dávných obyvatel v dobách klidu i válek a představíme si tehdejší náboženské představy. Účastníci si zkusí vyrobit typický šperk — záušnici, obléknou se do dobového oděvu a ověří si, kolik práce bylo potřeba vynaložit na jeden bochník chleba. Celý program budou provázet nejrůznější aktivity a úkoly.

Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura,
Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda
Třída: MŠ, ZŠ, SŠ

Prostory: expozice v budově
Délka programu: 120 minut
Max. počet účastníků: 30 žáků
Cena programu: 60,- Kč
Forma: přednáška s interaktivním programem

 

Od nitě po tuniku

Speciální výukový program provede žáky celým procesem pravěkého a středověkého textilnictví. Studenti a žáci se dozvědí, jak se zpracovávala vlna (od stříhání ovce až po předení), jak se z rostlin stane vlákno, jak a čím si lidé mohli obarvit vlnu a jak vznikla tunika či opasek. Vyzkouší si předení a barvení vlny, upletou si opasek na karetkách nebo utkají látku na tkalcovském stavu. Celým program je bude provázet řada aktivit, úkolů a praktických příkladů.

Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura,
Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda

Třída: MŠ, ZŠ, SŠ
Prostory: expozice v budově
Délka programu: 120 minut
Max. počet účastníků: 30 žáků
Cena programu: 60,- Kč
Forma: přednáška s interaktivním programem

 

 

Facebook