LETNÍ SEZONA (duben–září)

1) Základní vzdělávací program

DSCN0962

Obsah: Prostřednictvím interaktivních expozic v multifunkčním výukovém centru Archeoparku Chotěbuz-Podobora se žáci a studenti blíže seznámí se životem našich předků v době halštatské a slovanské. Za doprovodu muzejního pedagoga budou objevovat informace o historii chotěbuzské lokality a jejím prostřednictvím se naučí více o zemědělství, potravě, oblečení, keramice a struktuře dobové společnosti. Čeká na ně otevřená archeologická expozice, exponáty doplněné replikami dobových předmětů včetně zbroje, které si budou moci osahat a vyzkoušet, didaktická videa ze života starých Slovanů a interaktivní multimediální zařízení s doplňujícími informacemi, obrázky a kvízy. Otevřená přírodovědná expozice je bude souběžně seznamovat s florou a faunou, která byla a je součástí této lokality. Takto získané informace budou moci následně aplikovat a ještě více prohloubit při navazující prohlídce věrné repliky slovanského hradiska, které ukrývá rozsáhlou palisádu, ukázky dobových obydlí, kultovní objekt i železářskou pec.

 • Délka programu: 120 minut
 • Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda
 • Průřezové téma: Environmentální výchova
 • Cílová skupina: MŠ, ZŠ a SŠ
 • Cena programu: 20,- Kč MŠ, pedagogický doprovod zdarma (max. 30 dětí na 1 doprovod), 40,- Kč ZŠ a SŠ, pedagogický doprovod zdarma (max. 30 dětí na 1 doprovod)

2) Rozšířený vzdělávací program

DSCN0922

Obsah: V rámci prohlídky expozic v multifunkčním výukovém centru a replice slovanského hradiska žáci a studenti absolvují také interaktivní zážitkové aktivity, při kterých se ještě více seznámí se životem našich předků a stanou se na chvíli i archeologem! Namelou obilí na žernovech, vyzkoušejí si lukostřelbu, do voskových tabulek si napíšou své jméno hlaholicí a v rekonstruovaném nalezišti odkryjí pozůstatky kostí a keramiky, které se naučí správně odkrýt, zakreslit i rekonstruovat.

 • Délka programu: 120 minut MŠ, 135 minut ZŠ a SŠ
 • Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda
 • Průřezové téma: Environmentální výchova
 • Cílová skupina: MŠ, ZŠ a SŠ
 • Cena programu: 60,- Kč, pedagogický doprovod zdarma (max. 30 dětí na 1 doprovod)

3) Slovanský den

20160610_101139

Obsah: Skupina historie a šermu Tizon zavede žáky a studenty přímo do doby slovanské! Areál hradiska ožije nejrůznějšími situacemi z každodenního života slovanských obyvatel, s nimiž se žáci a studenti budou moci na vlastní kůži aktivně seznámit. Poznají lépe slovanskou kuchyni, módu a šperky, rozmanitá řemesla a práci se dřevem, kovem či kůží a v neposlední řadě i bojové techniky, které uvidí v akčních scénách na vlastní oči.

 • Délka programu: 150 minut
 • Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda
 • Průřezové téma: Environmentální výchova
 • Cílová skupina: MŠ, ZŠ a SŠ
 • Cena programu: 80,- Kč, pedagogický doprovod zdarma (max. 30 dětí na 1 doprovod)
 • Termíny: 8. červen 2018, 15. červen 2018

ZIMNÍ SEZONA (říjen-březen)

UPOZORNĚNÍ: V zimní sezóně je historická část areálu uzavřena. Program probíhá pouze v budově.

1) Zimní vzdělávací program

DSCN0863

Obsah: V rámci programu je pozornost soustředěna primárně na interaktivní prohlídku archeologicko-přírodovědných expozic v multifunkčním výukovém centru archeoparku. Kromě aktivního poznání historie chotěbuzské lokality, života dávných obyvatel a zdejší přírody si budou žáci a studenti moci vyzkoušet v zázemí keramické dílny zážitkové aktivity v podobě výroby šperků, psaní dobovými nástroji, modelování hliněných nádob či archeologickou práci s nálezy.

 • Délka programu: 90 minut
 • Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda
 • Průřezové téma: Environmentální výchova
 • Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ
 • Cena programu: 60,- Kč, pedagogický doprovod zdarma (max. 30 dětí na 1 doprovod)

2) Speciální vzdělávací program Tajemství hliněného střepu

G0096972

Obsah: Speciální výukový program představí nejpoužívanější artefakt pravěku – keramiku. V rámci interaktivní prohlídky keramické expozice se žáci a studenti seznámí s dějinami keramiky a jejím prostřednictvím s vývojem lidstva. Teorii bude provázat řada aktivit, úkolů a praktických příkladů, které si žáci a studenti budou moci vyzkoušet na vlastní kůži v zázemí keramické dílny, kde mohou rozvinout nejen své vědomosti, ale také svoji šikovnost a fantazii! Program je možné objednat každou druhou středu v měsíci.

 • Délka programu: 120 minut MŠ, 150 minut ZŠ
 • Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda
 • Průřezové téma: Environmentální výchova
 • Cílová skupina: MŠ, ZŠ
 • Cena programu: 80,- Kč, pedagogický doprovod zdarma (max. 30 dětí na 1 doprovod)

 

3) Speciální vzdělávací program „Tesáno, ryto, psáno“

WP131646

Obsah: Speciální výukový program je zaměřen na jeden z nejvýznamnějších vynálezů lidstva – písmo. V jeho rámci se žáci a studenti hravou formou seznámí s historií a vývojem písma od prehistorického období, kdy se užívaly různé typy značek, zářezů, symbolů či skalních kreseb, až po různé typy písma v historickém období. Ty si také budou moci prakticky vyzkoušet! Naučí se číst nejrůznější historické texty a poznají, jak těžké bylo psát stylem, husím brkem či dřevěným hrotem a to na nejrůznější psací materiály – hliněné tabulky, vosk, papyrus či pergamen, s jejichž výrobou a použitím se v rámci programu detailněji seznámí.

 • Délka programu: 180 minut
 • Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda
 • Průřezové téma: Environmentální výchova
 • Cílová skupina:  ZŠ, SŠ
 • Cena programu: 80,- Kč, pedagogický doprovod zdarma (max. 30 dětí na 1 doprovod)

4) Speciální vzdělávací program Textilnictví – od nitě po tuniku

Obsah: Speciální výukový program provede žáky celým procesem pravěkého a středověkého textilnictví. V rámci tohoto programu se studenti a žáci dozvědí, jak se zpracovávala vlna (od stříhání ovce až po předení), jak se z rostlin stane vlákno, jak a čím si lidé mohli obarvit vlnu a jak vznikla konečná tunika či opasek. Žáci si mohou vyzkoušet předení a barvení vlny, zkusit si uplést opasek na karetkách či utkat látku na tkalcovském stavu. Také se naučí, jak tehdejší lidé šili kostěnou jehlou. Celým program je bude provázet řada aktivit, úkolů a praktických příkladů.

 • Délka programu: 180 minut
 • Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda
 • Průřezové téma: Environmentální výchova
 • Cílová skupina:  ZŠ, SŠ
 • Cena programu: 80,- Kč, pedagogický doprovod zdarma (max. 30 dětí na 1 doprovod)

5) Za chotěbuzským člověkem            

Obsah: Během programu se děti seznámí se životem lidí na hradišti. Celým programem je bude provázet „Chotěbuzský člověk“,
jehož ostatky se našly na hradišti v Chotěbuzi.

 • Délka programu: 150 minut
 • Cílová skupina:  2. stupeň ZŠ
 • Cena programu: 60,- Kč, pedagogický doprovod zdarma (max. 30 dětí na 1 doprovod)

 

 

Facebook