LETNÍ SEZONA (duben–září)

1) Základní vzdělávací program

DSCN0962

Obsah: Prostřednictvím interaktivních expozic v multifunkčním výukovém centru Archeoparku Chotěbuz-Podobora se žáci a studenti blíže seznámí se životem našich předků v době halštatské a slovanské. Za doprovodu muzejního pedagoga budou objevovat informace o historii chotěbuzské lokality a jejím prostřednictvím se naučí více o zemědělství, potravě, oblečení, keramice a struktuře dobové společnosti. Čeká na ně otevřená archeologická expozice, exponáty doplněné replikami dobových předmětů včetně zbroje, které si budou moci osahat a vyzkoušet, didaktická videa ze života starých Slovanů a interaktivní multimediální zařízení s doplňujícími informacemi, obrázky a kvízy. Otevřená přírodovědná expozice je bude souběžně seznamovat s florou a faunou, která byla a je součástí této lokality. Takto získané informace budou moci následně aplikovat a ještě více prohloubit při navazující prohlídce věrné repliky slovanského hradiska, které ukrývá rozsáhlou palisádu, ukázky dobových obydlí, kultovní objekt i železářskou pec.

 • Délka programu: 120 minut
 • Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda
 • Průřezové téma: Environmentální výchova
 • Cílová skupina: MŠ, ZŠ a SŠ
 • Cena programu: 20,- Kč MŠ, pedagogický doprovod zdarma (max. 30 dětí na 1 doprovod), 40,- Kč ZŠ a SŠ, pedagogický doprovod zdarma (max. 30 dětí na 1 doprovod)

2) Rozšířený vzdělávací program

DSCN0922

Obsah: V rámci prohlídky expozic v multifunkčním výukovém centru a replice slovanského hradiska žáci a studenti absolvují také interaktivní zážitkové aktivity, při kterých se ještě více seznámí se životem našich předků a stanou se na chvíli i archeologem! Namelou obilí na žernovech, vyzkoušejí si lukostřelbu, do voskových tabulek si napíšou své jméno hlaholicí a v rekonstruovaném nalezišti odkryjí pozůstatky kostí a keramiky, které se naučí správně odkrýt, zakreslit i rekonstruovat.

 • Délka programu: 120 minut MŠ, 135 minut ZŠ a SŠ
 • Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda
 • Průřezové téma: Environmentální výchova
 • Cílová skupina: MŠ, ZŠ a SŠ
 • Cena programu: 60,- Kč, pedagogický doprovod zdarma (max. 30 dětí na 1 doprovod)

3) Slovanský den

20160610_101139

Obsah: Skupina historie a šermu Tizon zavede žáky a studenty přímo do doby slovanské! Areál hradiska ožije nejrůznějšími situacemi z každodenního života slovanských obyvatel, s nimiž se žáci a studenti budou moci na vlastní kůži aktivně seznámit. Poznají lépe slovanskou kuchyni, módu a šperky, rozmanitá řemesla a práci se dřevem, kovem či kůží a v neposlední řadě i bojové techniky, které uvidí v akčních scénách na vlastní oči.

 • Délka programu: 150 minut
 • Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda
 • Průřezové téma: Environmentální výchova
 • Cílová skupina: MŠ, ZŠ a SŠ
 • Cena programu: 80,- Kč, pedagogický doprovod zdarma (max. 30 dětí na 1 doprovod)
 • Termíny: 8. červen 2018, 15. červen 2018

 

ZIMNÍ SEZONA (říjen-březen)

UPOZORNĚNÍ: V zimní sezóně je historická část areálu uzavřena. Program probíhá pouze v budově.

1) Zimní vzdělávací program

DSCN0863

Obsah: V rámci programu je pozornost soustředěna primárně na interaktivní prohlídku archeologicko-přírodovědných expozic v multifunkčním výukovém centru archeoparku. Kromě aktivního poznání historie chotěbuzské lokality, života dávných obyvatel a zdejší přírody si budou žáci a studenti moci vyzkoušet v zázemí keramické dílny zážitkové aktivity v podobě výroby šperků, psaní dobovými nástroji, modelování hliněných nádob či archeologickou práci s nálezy.

 • Délka programu: 90 minut
 • Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda
 • Průřezové téma: Environmentální výchova
 • Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ
 • Cena programu: 60,- Kč, pedagogický doprovod zdarma (max. 30 dětí na 1 doprovod)

2) Speciální vzdělávací program „Tajemství hliněného střepu“

G0096972

Obsah: Speciální výukový program představí nejpoužívanější artefakt pravěku – keramiku. V rámci interaktivní prohlídky keramické expozice se žáci a studenti seznámí s dějinami keramiky a jejím prostřednictvím s vývojem lidstva. Teorii bude provázat řada aktivit, úkolů a praktických příkladů, které si žáci a studenti budou moci vyzkoušet na vlastní kůži v zázemí keramické dílny, kde mohou rozvinout nejen své vědomosti, ale také svoji šikovnost a fantazii!

 • Délka programu: 120 minut MŠ, 150 minut ZŠ
 • Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda
 • Průřezové téma: Environmentální výchova
 • Cílová skupina: MŠ, ZŠ
 • Cena programu: 80,- Kč, pedagogický doprovod zdarma (max. 30 dětí na 1 doprovod)

 

3) Speciální vzdělávací program „Tesáno, ryto, psáno“

WP131646

Obsah: Speciální výukový program je zaměřen na jeden z nejvýznamnějších vynálezů lidstva – písmo. V jeho rámci se žáci a studenti hravou formou seznámí s historií a vývojem písma od prehistorického období, kdy se užívaly různé typy značek, zářezů, symbolů či skalních kreseb, až po různé typy písma v historickém období. Ty si také budou moci prakticky vyzkoušet! Naučí se číst nejrůznější historické texty a poznají, jak těžké bylo psát stylem, husím brkem či dřevěným hrotem a to na nejrůznější psací materiály – hliněné tabulky, vosk, papyrus či pergamen, s jejichž výrobou a použitím se v rámci programu detailněji seznámí.

 • Délka programu: 180 minut
 • Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda
 • Průřezové téma: Environmentální výchova
 • Cílová skupina:  ZŠ, SŠ
 • Cena programu: 80,- Kč, pedagogický doprovod zdarma (max. 30 dětí na 1 doprovod)

4) Za chotěbuzským člověkem            

Obsah: Během programu se děti seznámí se životem lidí na hradišti. Celým programem je bude provázet „Chotěbuzský člověk“,
jehož ostatky se našly na hradišti v Chotěbuzi.

 • Délka programu: 150 minut
 • Cílová skupina:  2. stupeň ZŠ
 • Cena programu: 60,- Kč, pedagogický doprovod zdarma (max. 30 dětí na 1 doprovod)

 

 

Facebook