LETNÍ SEZONA (duben–září)

1) Základní vzdělávací program

DSCN0962Obsah: Prostřednictvím interaktivních expozic v multifunkčním výukovém centru Archeoparku Chotěbuz-Podobora se žáci a studenti blíže seznámí se životem našich předků v době halštatské a slovanské. Za doprovodu muzejního pedagoga budou objevovat informace o historii chotěbuzské lokality a jejím prostřednictvím se naučí více o zemědělství, potravě, oblečení, keramice a struktuře dobové společnosti. Čeká na ně otevřená archeologická expozice, exponáty doplněné replikami dobových předmětů včetně zbroje, které si budou moci osahat a vyzkoušet, didaktická videa ze života starých Slovanů a interaktivní multimediální zařízení s doplňujícími informacemi, obrázky a kvízy. Otevřená přírodovědná expozice je bude souběžně seznamovat s florou a faunou, která byla a je součástí této lokality. Takto získané informace budou moci následně aplikovat a ještě více prohloubit při navazující prohlídce věrné repliky slovanského hradiska, které ukrývá rozsáhlou palisádu, ukázky dobových obydlí, kultovní objekt i železářskou pec.

 • Délka programu: 120 minut
 • Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda
 • Průřezové téma: Environmentální výchova
 • Cílová skupina: MŠ, ZŠ a SŠ
 • Cena programu: 20,- Kč MŠ, 40,- Kč ZŠ a SŠ

2) Rozšířený vzdělávací program

DSCN0922Obsah: V rámci prohlídky expozic v multifunkčním výukovém centru a replice slovanského hradiska žáci a studenti absolvují také interaktivní zážitkové aktivity, při kterých se ještě více seznámí se životem našich předků a stanou se na chvíli i archeologem! Namelou obilí na žernovech, vyzkoušejí si lukostřelbu, do voskových tabulek si napíšou své jméno hlaholicí a v rekonstruovaném nalezišti odkryjí pozůstatky kostí a keramiky, které se naučí správně odkrýt, zakreslit i rekonstruovat.

 • Délka programu: 120 minut MŠ, 135 minut ZŠ a SŠ
 • Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda
 • Průřezové téma: Environmentální výchova
 • Cílová skupina: MŠ, ZŠ a SŠ
 • Cena programu: 60,- Kč

3) Slovanský den

20160610_101139Obsah: Skupina historie a šermu Tizon zavede žáky a studenty přímo do doby slovanské! Areál hradiska ožije nejrůznějšími situacemi z každodenního života slovanských obyvatel, s nimiž se žáci a studenti budou moci na vlastní kůži aktivně seznámit. Poznají lépe slovanskou kuchyni, módu a šperky, rozmanitá řemesla a práci se dřevem, kovem či kůží a v neposlední řadě i bojové techniky, které uvidí v akčních scénách na vlastní oči.

 • Délka programu: 150 minut
 • Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda
 • Průřezové téma: Environmentální výchova
 • Cílová skupina: MŠ, ZŠ a SŠ
 • Cena programu: 80,- Kč
 • Termíny: Z důvodu rekonstrukce areálu se v roce 2020 tento program neuskuteční

4) SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZA OPEVNĚNÍM DO CHOTĚBUZE

Obsah: Lehké vojenské opevnění – řopíky stály v minulosti i  v  místech dnešního Archeoparku. V raném středověku Slované věděli, jak je důležité vybudovat osídlení na vyvýšeném místě, pod nímž navíc tekla řeka. Přeneste se s námi do doby, kdy zde chránili vojáci hranice, a pojďme se společně podívat, jak to  v  bunkrech tehdy vypadalo. Během prohlídky si postupně projdeme tři plně vybavené bunkry rekonstruované do roku 1938, přelomu roku 1944/1945 a 80. let na jižní hranici. V každém z  bunkrů na vás kromě posádky, od které se dozvíte informace o historii objektů, bude čekat také mnoho zajímavých artefaktů (historické zbraně, výstroj vojáků a mnoho dalšího). U bunkrů pak budou k vidění i prvky dobových táborů. Pro žáky je připraven doprovodný program (překážková dráha, plnění úkolů – luštění šifer, běh s plnou polní, hod granátem a další). Akce je pořádána ve spolupráci s KVH Chotěbuz. Žáci si s sebou musí donést psací potřeby.

  • Délka programu: 120–180 minut
  • Začátky prohlídek: 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00
  • Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda
  • Průřezové téma: Environmentální výchova
  • Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií / skupina maximálně 30 dětí
  • Cena programu: 80 Kč ZŠ a SŠ
  • Termín: Akce se uskuteční v roce 2021

ZIMNÍ SEZONA (říjen-březen)

UPOZORNĚNÍ: V zimní sezóně je historická část areálu uzavřena. Program probíhá pouze v budově.

1) Zimní vzdělávací program

DSCN0863Obsah: V rámci programu je pozornost soustředěna primárně na interaktivní prohlídku archeologicko-přírodovědných expozic v multifunkčním výukovém centru archeoparku. Kromě aktivního poznání historie chotěbuzské lokality, života dávných obyvatel a zdejší přírody si budou žáci a studenti moci vyzkoušet v zázemí keramické dílny zážitkové aktivity v podobě výroby šperků, psaní dobovými nástroji, modelování hliněných nádob či archeologickou práci s nálezy.

 • Délka programu: 90 minut
 • Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda
 • Průřezové téma: Environmentální výchova
 • Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ
 • Cena programu: 60,- Kč

 

2) Speciální vzdělávací program “Tajemství hliněného střepu”

Obsah: Speciální výukový program představí nejpoužívanější artefakt pravěku – keramiku. V rámci interaktivní prohlídky keramické expozice se žáci a studenti seznámí s dějinami keramiky a jejím prostřednictvím s vývojem lidstva. Teorii bude provázat řada aktivit, úkolů a praktických příkladů, které si žáci a studenti budou moci vyzkoušet na vlastní kůži v zázemí keramické dílny, kde mohou rozvinout nejen své vědomosti, ale také svoji šikovnost a fantazii! Program je možné objednat každou druhou středu v měsíci.

 • Délka programu: 120 minut MŠ, 150 minut ZŠ
 • Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda
 • Průřezové téma: Environmentální výchova
 • Cílová skupina: MŠ, ZŠ
 • Cena programu: 80,- Kč

3) Speciální vzdělávací program “Tesáno, ryto, psáno”

Obsah: Speciální výukový program je zaměřen na jeden z nejvýznamnějších vynálezů lidstva – písmo. V jeho rámci se žáci a studenti hravou formou seznámí s historií a vývojem písma od prehistorického období, kdy se užívaly různé typy značek, zářezů, symbolů či skalních kreseb, až po různé typy písma v historickém období. Ty si také budou moci prakticky vyzkoušet! Naučí se číst nejrůznější historické texty a poznají, jak těžké bylo psát stylem, husím brkem či dřevěným hrotem a to na nejrůznější psací materiály – hliněné tabulky, vosk, papyrus či pergamen, s jejichž výrobou a použitím se v rámci programu detailněji seznámí.

 • Délka programu: 180 minut
 • Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda
 • Průřezové téma: Environmentální výchova
 • Cílová skupina:  ZŠ, SŠ
 • Cena programu: 80,- Kč

4) Speciální vzdělávací program “Textilnictví – od nitě po tuniku”

Obsah: Speciální výukový program provede žáky celým procesem pravěkého a středověkého textilnictví. V rámci tohoto programu se studenti a žáci dozvědí, jak se zpracovávala vlna (od stříhání ovce až po předení), jak se z rostlin stane vlákno, jak a čím si lidé mohli obarvit vlnu a jak vznikla konečná tunika či opasek. Žáci si mohou vyzkoušet předení a barvení vlny, zkusit si uplést opasek na karetkách či utkat látku na tkalcovském stavu. Také se naučí, jak tehdejší lidé šili kostěnou jehlou. Celým program je bude provázet řada aktivit, úkolů a praktických příkladů.

 • Délka programu: 180 minut
 • Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda
 • Průřezové téma: Environmentální výchova
 • Cílová skupina:  ZŠ od 4. třídy, SŠ
 • Cena programu: 80,- Kč

5) Speciální vzdělávací program “Zbraně a zbroje středověkých válečníků

Obsah: Speciální výukový program je zaměřen na vývoj zbraní a zbrojí ve středověku, které patří neodmyslitelně k hmotné kultuře středověké Evropy. Bohužel samotná válka vždy hrála v historii lidstva významnou roli jako „hybatel“ dějin. Jak už název napovídá, v jeho rámci se žáci a studenti seznámí s jednotlivými typy středověkých zbraní a zbrojí, ale také s heraldikou, jež je provázána s vývojem ochranného odění. Celý program bude doprovázet řada otázek a úkolů, kde si děti ověří své znalosti. Čeká je tvorba vlastního erbu podle heraldických pravidel a budou moci si osahat a vyzkoušet vojenskou výbavu raně středověkých válečníků.

 • Délka programu: 180 minut
 • Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda
 • Průřezové téma: Environmentální výchova
 • Cílová skupina: ZŠ od 4. třídy, SŠ
 • Cena programu: 80,- Kč

Facebook