Na programy se objednávejte předem:
Telefon: + 420 552 309 133
Email: archeopark@muzeumct.cz

1) Rozšířený vzdělávací program (duben – říjen)

DSCN0922

V rámci prohlídky expozic v multifunkčním výukovém centru a replice slovanského hradiska žáci a studenti absolvují také interaktivní zážitkové aktivity, při kterých se ještě více seznámí se životem našich předků a stanou se na chvíli i archeologem! Namelou obilí na žernovech, vyzkoušejí si lukostřelbu, do voskových tabulek si napíšou své jméno hlaholicí a v rekonstruovaném nalezišti odkryjí pozůstatky kostí a keramiky, které se naučí správně odkrýt, zakreslit i rekonstruovat.

Vazba na RVP: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda
Třída: MŠ, ZŠ a SŠ
Prostory: expozice v budově, venkovní areál
Délka programu: 120 minut MŠ, 135 minut ZŠ a SŠ
Max. počet účastníků: 40
Cena: 80 Kč ZŠ, 40 Kč MŠ
Forma: přednáška s interaktivním programem, např. psaní na voskové destičky, určování druhů stromů, skládání kostí, mletí na žernovu a zrnotěrce, deskové hry, archeologické vykopávky
v pískovišti

2) EXPOZICE – BRANOU DO MINULOSTI (listopad – březen)

DSCN0863

V rámci programu je pozornost soustředěna primárně na interaktivní prohlídku archeologicko-přírodovědných expozic v multifunkčním výukovém centru archeoparku. Kromě aktivního poznání historie chotěbuzské lokality, života dávných obyvatel a zdejší přírody si budou žáci a studenti moci vyzkoušet v zázemí keramické dílny zážitkové aktivity v podobě výroby šperků, psaní dobovými nástroji, modelování hliněných nádob či archeologickou práci s nálezy.

Vazba na RVP: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda
Třída: MŠ, ZŠ a SŠ
Prostory: expozice a dílna v budově
Délka programu: 90 minut
Max. počet účastníků: 30
Cena: 60 Kč ZŠ, 40 Kč MŠ
Forma: přednáška s interaktivním programem, např. výroby šperků, psaní dobovými nástroji nebo modelování hliněných nádob

3) Slovanský den

20160610_101139

Skupina historie a šermu Tizon zavede žáky a studenty přímo do doby slovanské! Areál hradiska ožije nejrůznějšími situacemi z každodenního života slovanských obyvatel, s nimiž se žáci a studenti budou moci na vlastní kůži aktivně seznámit. Poznají lépe slovanskou kuchyni, módu a šperky, rozmanitá řemesla a práci se dřevem, kovem či kůží a v neposlední řadě i bojové techniky, které uvidí v akčních scénách na vlastní oči.

Vazba na RVP: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda
Třída: ZŠ od 4. třídy a SŠ
Prostory: venkovní areál
Délka programu: 150 minut
Max. počet účastníků: 40
Cena: 100 Kč ZŠ
Forma: přednáška s interaktivním programem, např. zkouška zbraní a výzbroje, výroba keramiky nebo tkaní na různých stavech
Termín: bude upřesněn

4) Za opevněním do Chotěbuze

Lehké vojenské opevnění – řopíky stály v minulosti i v místech dnešního Archeoparku. V raném středověku Slované věděli, jak je důležité vybudovat osídlení na vyvýšeném místě, pod nímž navíc tekla řeka. Přeneste se s námi do doby, kdy zde chránili vojáci hranice, a pojďme se společně podívat, jak to v bunkrech tehdy vypadalo. Během prohlídky si postupně projdeme tři plně vybavené bunkry rekonstruované do roku 1938, přelomu roku 1944/1945 a 80. let 20. století na jižní hranici. V každém z bunkrů na vás kromě posádky, od které se dozvíte informace o historii objektů, bude čekat také mnoho zajímavých artefaktů (historické zbraně, výstroj vojáků a mnoho dalšího). U bunkrů pak budou k vidění i prvky dobových táborů. Pro žáky je připraven doprovodný program (překážková dráha, plnění úkolů – luštění šifer, běh s plnou polní, hod granátem a další). Akce je pořádána ve spolupráci s KVH Chotěbuz. Žáci si s sebou musí donést psací potřeby.

Vazba na RVP: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda
Třída: druhý stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií
Prostory: venkovní prostředí
Délka programu: 120–180 minut
Max. počet účastníků: 30
Cena: 100 Kč ZŠ
Forma: interaktivní program, např. zkouška zbraní a výzbroje, trénink poskytování první pomoci nebo test vlastní síly a výdrže
Termín: bude upřesněn

5) Speciální vzdělávací program „Tesáno, ryto, psáno“ (listopad – březen)

Speciální výukový program je zaměřen na jeden z nejvýznamnějších vynálezů lidstva – písmo. V jeho rámci se žáci a studenti hravou formou seznámí s historií a vývojem písma od prehistorického období, kdy se užívaly různé typy značek, zářezů, symbolů či skalních kreseb, až po různé typy písma v historickém období. Ty si také budou moci prakticky vyzkoušet. Naučí se číst nejrůznější historické texty a poznají, jak těžké bylo psát stylem, husím brkem či dřevěným hrotem a to na nejrůznější psací materiály – hliněné tabulky, vosk, papyrus či pergamen, s jejichž výrobou a použitím se v rámci programu detailněji seznámí.

Vazba na RVP: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda
Třída: ZŠ, SŠ
Prostory: expozice a dílna v budově
Délka programu: 180 minut
Max. počet účastníků: 30
Cena: 100 Kč ZŠ
Forma: přednáška s interaktivním programem, např. psaní různými typy písma nebo výroba destiček na psaní

 

6) Speciální vzdělávací program „Textilnictví – od nitě po tuniku“ (listopad – březen)

Speciální výukový program provede žáky celým procesem pravěkého a středověkého textilnictví. V rámci tohoto programu se studenti a žáci dozvědí, jak se zpracovávala vlna (od stříhání ovce až po předení), jak se z rostlin stane vlákno, jak a čím si lidé mohli obarvit vlnu a jak vznikla konečná tunika či opasek. Žáci si mohou vyzkoušet předení a barvení vlny, uplést si opasek na karetkách či utkat látku na tkalcovském stavu. Zkusí, jak tehdejší lidé šili kostěnou jehlou. Celým program je bude provázet řada aktivit, úkolů a praktických příkladů.

Vazba na RVP: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda
Třída: ZŠ od 4. třídy, SŠ
Prostory: expozice a dílna v budově
Délka programu: 180 minut
Max. počet účastníků: 30
Cena: 100 Kč ZŠ
Forma: přednáška s interaktivním programem, např. přírodní barvení vlny, šití s kostěnou jehlou nebo tkaní na karetkách

 

7) Speciální vzdělávací program „Zbraně a zbroje středověkých válečníků“ (listopad – březen)

Speciální výukový program je zaměřen na vývoj zbraní a zbrojí ve středověku, které patří neodmyslitelně k hmotné kultuře středověké Evropy. Bohužel samotná válka vždy hrála v historii lidstva významnou roli jako „hybatel“ dějin. Jak už název napovídá, v jeho rámci se žáci a studenti seznámí s jednotlivými typy středověkých zbraní a zbrojí, ale také s heraldikou, jež je provázána s vývojem ochranného odění. Celý program bude doprovázet řada otázek a úkolů, kde si děti ověří své znalosti. Čeká je tvorba vlastního erbu podle heraldických pravidel a budou si moci osahat a vyzkoušet vojenskou výbavu raně středověkých válečníků.

Vazba na RVP: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda
Třída: ZŠ od 4. třídy, SŠ
Prostory: expozice a dílna v budově
Délka programu: 180 minut
Max. počet účastníků: 30
Cena: 100 Kč ZŠ
Forma: přednáška s interaktivním programem, např. oblékání kroužkové zbroje nebo zkouška vojenských taktik

Facebook