Jako vzdělávací centrum nabízí Archeopark Chotěbuz-Podobora pestrou nabídku aktivit a vzdělávacích programů také pro školy a školky. Žákům a studentům jsou k dispozici pracovní listy, které je provázejí expozicemi a areálem, a to v doprovodu muzejního pedagoga.

Pracovní listy i samotný vzdělávací program, jehož jsou součástí, doplňují a obohacují výuku vlastivědy, dějepisu, českého jazyka a literatury, přírodovědy, zeměpisu a výtvarné výchovy v návaznosti na Rámcový vzdělávací program a související vzdělávací oblasti.

Facebook