Nové zážitky
pro rodiny
s dětmi
Více
Místo,
kde si můžete
na historii
sáhnout
Místo
pro dětskou
radost
a fantazii
Více

Archeologická lokalita Chotěbuz-Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v chotěbuzských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později ji na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko, jehož přibližnou podobu s didakticky rozmístěnými sídelními a výrobními objekty rekonstruuje v dnešní době areál Archeoparku Chotěbuz-Podobora.

 

Více o Archeoparku >

 

Nadcházející Akce

26.7.2024 | 9:00 - 16:00 | Umění pravěku

V rámci Prázdnin 2024 si vyzkoušíme malovat barvami z hlíny, vyrobíme si Věstonickou venuši nebo vlastní šperk. Ve spolupráci se SVČ AMOS....

27.7.2024 | 9:00 - 17:00 | Špinavé prádlo

Přijďte si k nám vyprat špinavé prádlo dobovými pracími prostředky, vyrobit si jednoduchý kolíček na prádlo nebo zjistit, jak se Slované umývali....

Aktuality

Římský den. Dies Romanus, 15. 6. 2024

Vydejte se po stopách římských legií a seznamte se s jejich vojenskými taktikami, výstrojí i každodenním životem. Hradiště se stane táborem římských vojsk. 9:30     Výstroj a výzbroj legionáře 10:00   Ukázka ří...

Na Jantarové Stezce

Vraťte se spolu s námi do raného středověku. Po Jantarové stezce do Archeoparku v Chotěbuzi-Podoboře přijedou družiny bojovníků a předvedou vám, jak se kdysi na hradišti žilo i jak se o něj bojovalo. Součástí programu bu...

Anketa

Splnila návštěva Archeoparku vaše očekávání

Nahrávání ... Nahrávání ...
Facebook