Nové zážitky
pro rodiny
s dětmi
Více
Místo,
kde si můžete
na historii
sáhnout
Místo
pro dětskou
radost
a fantazii
Více

Archeologická lokalita Chotěbuz-Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v chotěbuzských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později ji na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko, jehož přibližnou podobu s didakticky rozmístěnými sídelními a výrobními objekty rekonstruuje v dnešní době areál Archeoparku Chotěbuz-Podobora.

V neděli 16. června z technických důvodů otevřeno od 10:00.


Více o Archeoparku >

Nadcházející Akce

15.6.2024 | 9:00 - 17:00 | Římský den. Dies romanus

Vydejte se po stopách římských legií a seznamte se s jejich vojenskými taktikami, výstrojí i každodenním životem. Hradiště se stane táborem římských vojsk. 9:30     Výstroj a výzbroj legionáře 10:00   Ukázka římských...

3.7.2024 | 9:00 - 11:00 | Řemesla našich předků – plstění

Pod rukama zkušené Markéty Síkorové vznikají plstěné předměty různých tvarů i barev. Naučí vás techniku plstění za sucha....

Aktuality

Římský den. Dies Romanus, 15. 6. 2024

Vydejte se po stopách římských legií a seznamte se s jejich vojenskými taktikami, výstrojí i každodenním životem. Hradiště se stane táborem římských vojsk. 9:30     Výstroj a výzbroj legionáře 10:00   Ukázka ří...

Na Jantarové Stezce

Vraťte se spolu s námi do raného středověku. Po Jantarové stezce do Archeoparku v Chotěbuzi-Podoboře přijedou družiny bojovníků a předvedou vám, jak se kdysi na hradišti žilo i jak se o něj bojovalo. Součástí programu bu...

Anketa

Splnila návštěva Archeoparku vaše očekávání

Nahrávání ... Nahrávání ...
Facebook