Nové zážitky
pro rodiny
s dětmi
Více
Místo,
kde si můžete
na historii
sáhnout
Místo
pro dětskou
radost
a fantazii
Více

Archeologická lokalita Chotěbuz-Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v chotěbuzských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později ji na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko, jehož přibližnou podobu s didakticky rozmístěnými sídelními a výrobními objekty rekonstruuje v dnešní době areál Archeoparku Chotěbuz-Podobora.

Více o Archeoparku >

Nadcházející Akce

26.01.2019 | 14:00 - 16:00 | ZÁBAVNÝ HISTORICKÝ KVÍZ

Zábavný historický kvíz pro předem přihlášené skupiny Přihlásit se můžete do 20. 1. e-mailem nebo telefonicky   Zábavný historický kvíz je týmová vědomostní soutěž. Zúčastnit se mohou pouze předem přihlášen...

01.02.2019 | 8:00 - 31.03.2019 | 16:00 | MIKULČICE – GENIUS LOCI

Mikulčice – genius loci. Fotografie s příběhem, to je název putovní panelové výstavy pracovních snímků z výzkumu 1954–1968 v Mikulčicích, kterou nám zapůjčil  Archeologický ústav AVČR , Brno, v. v. i. Výstava dokument...

Aktuality

Speciální nabídka pro školy

Mimořádnou příležitost pro žáky seznámit se pomocí kopií nástrojů s příslušným historickým obdobím nabízí program Archeologické muzejní kufříky. Při programu používáme kufříky, které ukrývají množství kopií nástrojů, špe...

AKROPOLE UZAVŘENA

Upozorňujeme návštěvníky, že akropole je až do odvolání uzavřena. Budova (výukové centrum) je však otevřena dle běžných otevíracích hodin. Děkujeme za pochopení....

Anketa

Splnila návštěva Archeoparku vaše očekávání?

Nahrávání ... Nahrávání ...
Facebook