Nové zážitky
pro rodiny
s dětmi
Více
Místo,
kde si můžete
na historii
sáhnout
Místo
pro dětskou
radost
a fantazii
Více

Archeologická lokalita Chotěbuz-Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v chotěbuzských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později ji na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko, jehož přibližnou podobu s didakticky rozmístěnými sídelními a výrobními objekty rekonstruuje v dnešní době areál Archeoparku Chotěbuz-Podobora.

Od 1. dubna otevřen venkovní areál. Zveme k návštěvě.

Více o Archeoparku >

Nadcházející Akce

Aktuality

Uzavření Archeoparku, 24. 9. 2022

Vážení návštěvníci, z technických důvodů bude v sobotu 24. září Archeopark uzavřen. Noční prohlídka téhož dne se uskuteční podle plánu. Připomínáme, že se jí mohou zúčastnit pouze předem objednaní zájemci.  ...

Noc přízraků, 24. 9. 2022

Bojíte se rádi? Tak to jste na správné adrese V sobotu 24. září se můžete v Archeoparku zúčastnit noční prohlídky. A ne ledajaké! Budete plnit úkoly, pomáhat strašidlům a hlavně si užijete spoustu legrace. Rezervujte s...

Anketa

Splnila návštěva Archeoparku vaše očekávání

Nahrávání ... Nahrávání ...
Facebook