Nové zážitky
pro rodiny
s dětmi
Více
Místo,
kde si můžete
na historii
sáhnout
Místo
pro dětskou
radost
a fantazii
Více

Archeologická lokalita Chotěbuz-Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v chotěbuzských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později ji na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko, jehož přibližnou podobu s didakticky rozmístěnými sídelními a výrobními objekty rekonstruuje v dnešní době areál Archeoparku Chotěbuz-Podobora.

Od 1. dubna otevřen venkovní areál. Zveme k návštěvě.

Více o Archeoparku >

Nadcházející Akce

2.7.2022 | 10:00 - 17:00 | CYRILOMETODĚJSKÉ DNY

Přijďte se k nám vrátit v čase do doby, kdy na hradišti žili dávní Slované! Čeká na vás nabitý program plný ukázek každodenního života našich předků či jejich zbraní. Po celý den doprovodný program pro děti! SOBOTA ...

3.7.2022 | 10:00 - 17:00 | CYRILOMETODĚJSKÉ DNY

Přijďte se k nám vrátit v čase do doby, kdy na hradišti žili dávní Slované! Čeká na vás nabitý program plný ukázek každodenního života našich předků či jejich zbraní. Po celý den doprovodný program pro děti!   ...

Aktuality

Cyrilometodějské dny, 2.–3. 7. 2022

Už máte plány na první prázdninový víkend? Zveme vás do Archeoparku na Cyrilometodějské dny plné zábavy i poučení  ...

Postav si polozemnici, 26. 6. 2022

Už jste někdy vyráběli polozemnici? Ne? tak to máte nejvyšší čas V neděli se stavte a pustíme se do toho ...

Anketa

Splnila návštěva Archeoparku vaše očekávání

Nahrávání ... Nahrávání ...
Facebook