Nové zážitky
pro rodiny
s dětmi
Více
Místo,
kde si můžete
na historii
sáhnout
Místo
pro dětskou
radost
a fantazii
Více

Archeologická lokalita Chotěbuz-Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v chotěbuzských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později ji na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko, jehož přibližnou podobu s didakticky rozmístěnými sídelními a výrobními objekty rekonstruuje v dnešní době areál Archeoparku Chotěbuz-Podobora.

Více o Archeoparku >

Nadcházející Akce

15.12.2018 | 8:00 - 16:00 | VÁNOČNÍ DÍLNY

Tvořivé dílny pro rodiny s dětmi (8.00–16.00)...

18.12.2018 | 16:00 - 17:00 | STRAVOVÁNÍ

Přednáška seznámí návštěvníky se stravováním v pravěku a raném středověku.                   Jaká byla strava v pravěku a v raném středověku se návštěvníci dozví během přednášky, která je postupně provede jednotlivým...

Aktuality

23. listopadu zavřeno

Upozorňujeme návštěvníky, že 23. listopadu bude Archeopark pro veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení....

AKROPOLE UZAVŘENA

Upozorňujeme návštěvníky, že akropole je až do odvolání uzavřena. Budova (výukové centrum) je však otevřena dle běžných otevíracích hodin. Děkujeme za pochopení....

Anketa

Splnila návštěva Archeoparku vaše očekávání?

Nahrávání ... Nahrávání ...
Facebook