Nové zážitky
pro rodiny
s dětmi
Více
Místo,
kde si můžete
na historii
sáhnout
Místo
pro dětskou
radost
a fantazii
Více

Archeologická lokalita Chotěbuz-Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v chotěbuzských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později ji na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko, jehož přibližnou podobu s didakticky rozmístěnými sídelními a výrobními objekty rekonstruuje v dnešní době areál Archeoparku Chotěbuz-Podobora.

Více o Archeoparku >

Nadcházející Akce

01.02.2019 | 8:00 - 31.03.2019 | 16:00 | MIKULČICE – GENIUS LOCI

Mikulčice – genius loci. Fotografie s příběhem, to je název putovní panelové výstavy pracovních snímků z výzkumu 1954–1968 v Mikulčicích, kterou nám zapůjčil  Archeologický ústav AVČR , Brno, v. v. i. Výstava dokument...

30.03.2019 | 8:00 - 16:00 | MALOVÁNÍ V PRAVĚKU

Workshop pravěkého malování v jeskyni pro děti...

Aktuality

8. až 19. 4. ZAVŘENO

Upozorňujeme návštěvníky, že z důvodu oprav vzdělávacího centra bude Archeopark od 8. do 19. dubna uzavřen. Děkujeme za pochopení....

Speciální nabídka pro školy

Mimořádnou příležitost pro žáky seznámit se pomocí kopií nástrojů s příslušným historickým obdobím nabízí program Archeologické muzejní kufříky. Při programu používáme kufříky, které ukrývají množství kopií nástrojů, špe...

Anketa

Splnila návštěva Archeoparku vaše očekávání?

Nahrávání ... Nahrávání ...
Facebook