Nové zážitky
pro rodiny
s dětmi
Více
Místo,
kde si můžete
na historii
sáhnout
Místo
pro dětskou
radost
a fantazii
Více

Archeologická lokalita Chotěbuz-Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v chotěbuzských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později ji na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko, jehož přibližnou podobu s didakticky rozmístěnými sídelními a výrobními objekty rekonstruuje v dnešní době areál Archeoparku Chotěbuz-Podobora.

Více o Archeoparku >

Nadcházející Akce

15.08.2018 | 12:00 - 31.08.2018 | 17:00 | ZAVŘENO

Upozorňujeme návštěvníky, že z technických důvodů bude každou středu a pátek v srpnu od 12.00 zavřeno. Děkujeme za pochopení....

18.08.2018 | 9:00 - 17:00 | PUTOVÁNÍ IBRAHIM IBN JAKOBA

Dobrodružná hra po stopách Ibrahim Ibn Jakoba - židovského kupce z Al-Andalusu žijícího v 10. století, který napsal spis o své cestě Evropou. Ibráhímova zpráva informuje o střední Evropě v roce 965 či 966 a obsahuje nejs...

Aktuality

Probíhá rekonstrukce palisády

Upozorňujeme návštěvníky, že v akropoli právě probíhá rekonstrukce dřevěné palisády. Důrazně žádáme, aby všichni návštěvníci dbali zvýšené opatrnosti a striktně se řídili pokyny průvodců!...

Otevírací doba do 31. srpna

ÚT–NE   9.00–17.00  ...

Anketa

Splnila návštěva Archeoparku vaše očekávání?

Nahrávání ... Nahrávání ...
Facebook