Nové zážitky
pro rodiny
s dětmi
Více
Místo,
kde si můžete
na historii
sáhnout
Místo
pro dětskou
radost
a fantazii
Více

Archeologická lokalita Chotěbuz-Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v chotěbuzských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později ji na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko, jehož přibližnou podobu s didakticky rozmístěnými sídelními a výrobními objekty rekonstruuje v dnešní době areál Archeoparku Chotěbuz-Podobora.

Letní sezona byla ukončena, od 1. listopadu 2023 do 31. března 2024 je přístupná vstupní budova s expozicí a keramickou dílnou.


Více o Archeoparku >

Nadcházející Akce

Aktuality

Mezinárodní den archeologie, 14. října 2023

V sobotu 14. října oslavíme v Archeoparku Mezinárodní den archeologie. Těšit se můžete na procházku s naší archeoložkou, na ukázky zpracování kosti či jantaru, textilních technik nebo výrobu kopřivového vlákna....

Uzavření Archeoparku, 1.–3. 9. 2023

Archeopark Chotěbuz-Podobora bude ve dnech 1.–3. září z technických důvodů uzavřen....

Anketa

Splnila návštěva Archeoparku vaše očekávání

Nahrávání ... Nahrávání ...
Facebook