Nové zážitky
pro rodiny
s dětmi
Více
Místo,
kde si můžete
na historii
sáhnout
Místo
pro dětskou
radost
a fantazii
Více

Archeologická lokalita Chotěbuz-Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v chotěbuzských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později ji na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko, jehož přibližnou podobu s didakticky rozmístěnými sídelními a výrobními objekty rekonstruuje v dnešní době areál Archeoparku Chotěbuz-Podobora.

Více o Archeoparku >

Nadcházející Akce

27.10.2018 | ŠERM DLOUHÝM MEČEM

Workshop zaměřený na téma historického evropského bojového umění mečem drženým obouruč v době od 14. do 16. století v Evropě. K vidění budou používané repliky zbraní, ukázky z dobových šermířských knih a náhled do šermu ...

20.11.2018 | 16:00 - 17:00 | Keramika

Interaktivní prohlídka expozic doplněna o řadu aktivit, úkolů a praktických přednášek. V rámci interaktivní prohlídky keramické expozice návštěvníci seznámí s dějinami keramiky. Teorii bude provázat řada aktivit, úko...

Aktuality

AKROPOLE UZAVŘENA

Upozorňujeme návštěvníky, že akropole je až do odvolání uzavřena. Budova (výukové centrum) je však otevřena dle běžných otevíracích hodin. Děkujeme za pochopení....

Probíhá rekonstrukce palisády

Upozorňujeme návštěvníky, že v akropoli právě probíhá rekonstrukce dřevěné palisády. Důrazně žádáme, aby všichni návštěvníci dbali zvýšené opatrnosti a striktně se řídili pokyny průvodců!...

Anketa

Splnila návštěva Archeoparku vaše očekávání?

Nahrávání ... Nahrávání ...
Facebook