Nové zážitky
pro rodiny
s dětmi
Více
Místo,
kde si můžete
na historii
sáhnout
Místo
pro dětskou
radost
a fantazii
Více

Archeologická lokalita Chotěbuz-Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v chotěbuzských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později ji na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko, jehož přibližnou podobu s didakticky rozmístěnými sídelními a výrobními objekty rekonstruuje v dnešní době areál Archeoparku Chotěbuz-Podobora.

1. dubna otevíráme venkovní areál.


Více o Archeoparku >

Nadcházející Akce

10.6.2023 | 9:00 - 16:00 | OŽIVLÁ ŘEMESLA

Na naše hradiště se sjedou ti nejlepší řemeslníci! Přijďte se podívat, jak pod jejich zručnýma rukama vznikají nejrůznější výrobky z mnoha nevšedních materiálů....

11.6.2023 | 11:00 - 12:00 | O HONZOVI

Tomu nejlínějšímu mládenci široko daleko předpověděla sudička, že to bude právě on, kdo zabije draka a dostane princeznu. S Honzou to však ani nehne. Leží na peci, a jestli jej má štěstí potkat, tak ať přijde za ním. Pře...

Aktuality

Na Jantarové stezce, 20.–21. května 2023

Vraťte se spolu s námi do raného středověku! Po Jantarové stezce k nám přijedou družiny bojovníků a předvedou vám, jak se kdysi na hradišti žilo i jak se o něj bojovalo. Sobota 20. května 2023 9:30 Raně středověká mó...

Příroda kolem nás

Při příležitosti oslav Dne Země vás v sobotu zveme do Archeoparku v Chotěbuzi-Podoboře na akci Příroda kolem nás. V 10:30 a 14:30 se můžete zaposlouchat do přednášky Marie Hánové o tom, jak pomáhat ptákům. Pro malé i vel...

Anketa

Splnila návštěva Archeoparku vaše očekávání

Nahrávání ... Nahrávání ...
Facebook