Nové zážitky
pro rodiny
s dětmi
Více
Místo,
kde si můžete
na historii
sáhnout
Místo
pro dětskou
radost
a fantazii
Více

Archeologická lokalita Chotěbuz-Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v chotěbuzských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později ji na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko, jehož přibližnou podobu s didakticky rozmístěnými sídelními a výrobními objekty rekonstruuje v dnešní době areál Archeoparku Chotěbuz-Podobora.

Ve středu 8. května otevřeno od 9:00 do 17:00. Srdečně zveme.


Více o Archeoparku >

Aktuality

Na Jantarové Stezce

Vraťte se spolu s námi do raného středověku. Po Jantarové stezce do Archeoparku v Chotěbuzi-Podoboře přijedou družiny bojovníků a předvedou vám, jak se kdysi na hradišti žilo i jak se o něj bojovalo. Součástí programu bu...

V úterý 2. dubna otevíráme venkovní areál

V úterý 2. dubna otevíráme venkovní areál Archeoparku Chotěbuz-Podobora, srdečně zveme Foto: MSK ...

Anketa

Splnila návštěva Archeoparku vaše očekávání

Nahrávání ... Nahrávání ...
Facebook