Nové zážitky
pro rodiny
s dětmi
Více
Místo,
kde si můžete
na historii
sáhnout
Místo
pro dětskou
radost
a fantazii
Více

Archeologická lokalita Chotěbuz-Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v chotěbuzských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později ji na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko, jehož přibližnou podobu s didakticky rozmístěnými sídelními a výrobními objekty rekonstruuje v dnešní době areál Archeoparku Chotěbuz-Podobora.

Od 1. dubna otevřen venkovní areál. Zveme k návštěvě.

Více o Archeoparku >

Nadcházející Akce

11.6.2022 | 11:00 - 11:45 | ČERT A KÁČA

Známá lidová pohádka o Káče, která se chtěla vdát. Ale kde najít ženicha? To by v tom byl ČERT, aby se jí to nepovedlo. Divadelní představení divadla SemTamFór plné překvapivých scén a písniček s humornou nadsázkou, při...

11.6.2022 | 14:00 - 14:45 | ČERT A KÁČA

Známá lidová pohádka o Káče, která se chtěla vdát. Ale kde najít ženicha? To by v tom byl ČERT, aby se jí to nepovedlo. Divadelní představení divadla SemTamFór plné překvapivých scén a písniček s humornou nadsázkou, při...

Aktuality

Na Jantarové stezce, 21.–22. 5.

Příští víkend bude v Archeoparku pořádně živo!  ...

Perunovy hry, 7. 5. 2022

Máš-li svalů pěkný kus, tak doraz na Chotěbuz! Několik disciplín ověří tvou sílu, a pokud to zvládneš, tak vás na konci čeká odměna!  ...

Anketa

Splnila návštěva Archeoparku vaše očekávání

Nahrávání ... Nahrávání ...
Facebook