Nové zážitky
pro rodiny
s dětmi
Více
Místo,
kde si můžete
na historii
sáhnout
Místo
pro dětskou
radost
a fantazii
Více

Archeologická lokalita Chotěbuz-Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v chotěbuzských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později ji na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko, jehož přibližnou podobu s didakticky rozmístěnými sídelními a výrobními objekty rekonstruuje v dnešní době areál Archeoparku Chotěbuz-Podobora.

Od 1. listopadu uzavřen venkovní areál. Zveme k návštěvě expozice v multifunkční budově.

23. 12. – 31. 1. 2023 zavřeno


Více o Archeoparku >

Nadcházející Akce

4.2.2023 | 9:00 - 15:00 | SLOVAN Z PAPÍRU

Kdo ví, jak vypadali staří Slované, když v raném středověku přišli na naše území? Vědci nám sice díky svým výzkumům mohou dát spoustu tipů, ovšem mnoho otázek zůstává nezodpovězených. O to víc prostoru se dostává fantazi...

Aktuality

Kouzelné Vánoce, 3. 12. 2022

Zažijte atmosféru tradičních Vánoc a přijďte si vyzkoušet nazdobit vánoční baňku, vyrobit svíčku na Štědrý den nebo drátkovat vánoční ozdoby na stromeček....

Den keramické zručnosti, 19. 11. 2022

Přijďte si v sobotu vyzkoušet práci s keramickou hlínou do Archeoparku. Seznámíme vás se základními technickými postupy používanými při výrobě keramických předmětů, budeme točit i na hrnčířském kruhu. Zástěru zapůjčíme ...

Anketa

Splnila návštěva Archeoparku vaše očekávání

Nahrávání ... Nahrávání ...
Facebook