1) Speciální vzdělávací program Textilnictví – od nitě po tuniku

Obsah: Speciální program provede návštěvníky celým procesem pravěkého a středověkého textilnictví. V rámci tohoto programu se návštěvníci dozvědí, jak se zpracovávala vlna (od stříhání ovce až po předení), jak se z rostlin stane vlákno, jak a čím si lidé mohli obarvit vlnu a jak vznikla konečná tunika či opasek. Návštěvníci si mohou vyzkoušet předení a barvení vlny, zkusit si uplést opasek na karetkách či utkat látku na tkalcovském stavu. Také se naučí, jak tehdejší lidé šili kostěnou jehlou. Celým program je bude provázet řada aktivit, úkolů a praktických příkladů.

Délka programu: 180 minut

Cena programu: 70,- Kč

 

2) Speciální vzdělávací program Tesáno, ryto, psáno

Obsah: Speciální program je zaměřen na jeden z nejvýznamnějších vynálezů lidstva – písmo. V jeho rámci se návštěvníci seznámí s historií a vývojem písma od prehistorického období až po dnešní druh písma. Naučí se číst nejrůznější historické texty a poznají, jak těžké bylo psát stylem, husím brkem či dřevěným hrotem a to na nejrůznější psací materiály – hliněné tabulky, vosk, papyrus či pergamen.

Délka programu: 180 minut

Cena programu: 70,- Kč

 

3) ŽIVOT A SMRT V PRAVĚKU A RANÉM STŘEDOVĚKU

Série šesti přednášek nejen pro seniory. Přednášky návštěvníkům přiblíží život a smrt v pravěku a v raném středověku. Přednášky budou doplněny praktickými ukázkami. Uskuteční se každé třetí úterý v měsíci od 16.00.

Cena přednášek: 40 Kč, pro členy KMT jsou přednášky zdarma

 

 • Archeologie (16. 10. 2018)
 • V úvodní přednášce se návštěvník seznámí s prací archeologa od přípravy výzkumu až po bádání nad samotnými nálezy.V úvodní přednášce se návštěvník seznámí s prací archeologa od přípravy výzkumu až po bádání nad samotnými nálezy. V rámci přednášky poznají, jak se vyvíjela samotná archeologie, od  počátků, až po dnešní moderní postupy.

 

 • Keramika (20. 11. 2018)
 • Interaktivní prohlídka expozic doplněna o řadu aktivit, úkolů a praktických přednášek. V rámci interaktivní prohlídky keramické expozice návštěvníci seznámí s dějinami keramiky. Teorii bude provázat řada aktivit, úkolů a praktických příkladů. Ty si budou moci vyzkoušet na vlastní kůži v zázemí keramické dílny, kde mohou rozvinout nejen své vědomosti, ale také svoji šikovnost a fantazii.

 

 • Stravování (18. 12. 2018)
 • Přednáška seznámí návštěvníky se stravováním v pravěku a raném středověku. Jaká byla strava v pravěku a v raném středověku se návštěvníci dozví během přednášky, která je postupně provede jednotlivými složkami lidské potravy, stejně jako je seznámí s možnými praktikami lovu.

 

 • Textilnictví (15. 1. 2019)
 • Během této přednášky návštěvník projde celým procesem textilnictví – od získání nitě, jejího nabarvení až po finální produkt. V rámci přednášky provede návštěvníky přednášející celým procesem pravěkého a středověkého textilnictví. Dozví se, jak se zpracovávala vlna (od stříhání ovce až po předení), jak se z rostlin stane vlákno, jak a čím si lidé mohli obarvit vlnu a jak vznikla konečná tunika či opasek. Návštěvníci si mohou vyzkoušet předení a barvení vlny, zkusit si uplést opasek na karetkách či utkat látku na tkalcovském stavu. Také se naučí, jak tehdejší lidé šili kostěnou jehlou. 

 

 • Vývoj písma (19. 2. 2019)
 • Přednáška seznámí návštěvníky s vývojem písma od prehistorického období až po raný středověk. V rámci přednášky se návštěvníci seznámí s historií a vývojem písma od prehistorického období až po raný středověk. Vyzkouší si, jak těžké bylo psát stylem, husím brkem či dřevěným hrotem a to na nejrůznější psací materiály.

 

 • Pohřební ritus (19. 3. 2019)
 • V rámci přednášky pohřební ritus se návštěvník seznámí s nejrůznějšími praktikami pohřbívání od nejstarších dob. V rámci přednášky pohřební ritus se návštěvník seznámí s nejrůznějšími praktikami pohřbívání od nejstarších dob. Během vývoje lidské společnosti došlo k řadě změn. Jednou z důležitých změn byl i samotný postoj v nazíraní na smrt člověka a na jeho přístup k ní. Dlouhý historický vývoj přinesl řadu zajímavých objevů v pohřbívání. Proč lidem záleželo na způsobu uložení zemřelého? Proč pohřbívali samotná těla zvířat? Existoval vampirismus?
Facebook