9:30     Výstroj a výzbroj legionáře
10:00   Ukázka římských formací
10:30   Římské obléhací a střelné zbraně
11:00   Děti versus římská legie – bojové ukázky a výcvik dětí
11:30   Bitva o hradiště

14:00   Výstroj a výzbroj legionáře
14:30   Ukázka římských formací
15:00   Římské obléhací a střelné zbraně
15:30   Děti vs římská legie – bojové ukázky a výcvik dětí
16:00   Bitva o hradiště

Po celý den možnost prohlédnout si římský tábor

Vzdělávací hra pro děti o drobné ceny

Facebook