POVĚSTI PRO ŠTĚSTÍ

Dramatizace Starých pověstí českých Aloise Jiráska přibližuje hravým a zábavným způsobem počátky českých zemí. V pěti jednotlivých výstupech představení se diváci setkají s praotcem Čechem, Krokem a jeho třemi dcerami, věštící Libuší, Vlastou a její dívčí družinou a neméně významným Horymírem. Představení se bude odehrávat v celé m areálu Archeoparku
Chotěbuz-Podobora s průvodním slovem o naší historii i díle Aloise Jiráska. 

Vazba na RVP: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda
Třída: ZŠ
Prostory: venkovní prostředí
Délka programu: 60 minut
Max. počet účastníků: 30
Cena: 80 Kč
Forma: divadelní představení

Termín: 14. 6. – 20. 6., představení v 9:00, 11:00 a 14:00

 

 

 

Facebook