Divadelní představení Pověsti pro štěstí

Dramatizace Starých pověstí českých Aloise Jiráska přibližuje hravým a zábavným způsobem počátky českých zemí. V pěti jednotlivých výstupech představení se diváci setkají s praotcem Čechem, Krokem a jeho třemi dcerami, věštící Libuší, Vlastou a její dívčí družinou a neméně významným Horymírem. Představení se bude odehrávat v celém areálu Archeoparku Chotěbuz-Podobora s průvodním slovem o naší historii i díle Aloise Jiráska.

Vazba na RVP: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a společnost
Délka programu: 60 – 100 min.
Cena: 100 Kč/žáka
Cílová skupina: ZŠ od 4. do 7. třídy

Termín: 6. – 10. 6. 2021
Pondělí a pátek – 9 hodin
Úterý – čtvrtek – 9 a 11 hodin

Kapacita akce je omezena (max. 150 žáků na každou z uvedených hodin)

 

 

 

 

Facebook