ARCHEOLOGICKÉ MUZEJNÍ KUFŘÍKY

Obsah: Mimořádná příležitost pro žáky seznámit se pomocí kopií nástrojů s příslušným historickým obdobím. Při programu jsou používány kufříky, které ukrývají množství kopií nástrojů, šperků či keramiky z pravěku a raného středověku, na které si žáci mohou sáhnout a vyzkoušet si je.
Program je doplněn o originální pracovní listy, které žákům zůstávají.
Kufříky jsou zapůjčeny z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.

 • Délka programu: 90 minut
 • Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a společnost
 • Cílová skupina: MŠ, ZŠ do 7. třídy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
  z kapacitních důvodů je možné na program objednat vždy pouze jednu třídu (max. 30 dětí)
 • Cena programu: 60,- Kč
 • Termín: 7. 11. 2019 – 29. 1. 2020

SAMETOVÝ KUFŘÍK

Obsah:

Poznejte díky autentickým předmětům a dokumentům klíčové události roku 1989, ale také každodenní život 80. let 20. století.
Žáci se prostřednictvím předmětů seznámí s fenomény politického, ekonomického a společenského života v Československu za socialismu.

 • Délka programu: 90 minut
 • Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a společnost
 • Cílová skupina: ZŠ od 7. třídy, odpovídající ročníky víceletých gymnázií a SŠ
  z kapacitních důvodů je možné na program objednat vždy pouze jednu třídu (max. 30 dětí)
 • Cena programu: 60,- Kč
 • Termín: 1. 11. – 30. 11. 2019

Facebook