MUZEJNÍ KUFŘÍKY

Projekt Archeologické muzejní kufříky nabízí žákům jedinečnou možnost seznámit se na vlastní kůži s daným obdobím pomocí kopií předmětů charakterizujících příslušné epochy. Díky interaktivnímu edukačnímu programu si žáci osvojí poznatky od období paleolitu až po dobu bronzovou. Archeologické muzejní kufříky ukrývají množství replik štípané industrie, nástrojů, zbraní či oděvy. Žáci mají možnost je prakticky poznat, osahat i vyzkoušet. Program doplňují pracovní listy s výtvarnou aktivitou.

Vazba na RVP: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda
Program je vhodný pro MŠ, I. a II. stupeň ZŠ
Délka programu: 120 minut
Max. počet účastníků: 30
Cena: 100 Kč (ZŠ), 60 Kč (MŠ)

Termín: 1. 11. 2021 – 28. 2. 2022

 

 

 

Facebook